Pastato energinio naudingumo                       sertifikavimas                    Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai
Aukšta klasė!

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių klasių sistema: nuo aukščiausios A++ iki žemiausios G klasės.

Sertifikatas turi būti išduodamas:

  • baigiant statyti pastatą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
  • jei pastatas parduodamas, išmuomojamas;
  • užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą;
  • jei pasibaigė sertifikato galiojimo laikas išduotam pastatui, norint šį parduoti ar išnuomoti arba užbaigus rekonstravimo, atnaujinimo darbus. 


Ilginiai šiluminiai tilteliai - tai padidintų šilumos srautų vietos atitvarų konstrukcijose, kurie skaičiuojami pagal LST EN ISO 10211:2008 "Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai"