Pastato energinio naudingumo                       sertifikavimas                    Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai
Aukšta klasė!

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai

Pagal STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" naujai pastatytų pastatų (pastato dalių), kurių leidimas statyti išduotas:

  • nuo 2006 m. sausio 4 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;
  • nuo 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B;
  • nuo 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A (svarbu, kad prašymas statyti būtų pateiktas iki 2016-11-01, o leidimas statyti gali būti išduodamas po šios dienos);
  • nuo 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+;
  • nuo 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

Pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti ar remontuoti statinį leidimas išduotas iki 2014 m. sausio 1 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip D.

Pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti ar remontuoti statinį leidimas išduotas nuo 2014 m. sausio 1 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C.

Reikalavimai parduodamiems ir išnuomojamiems pastatams (pastato dalims), energinio naudingumo klasė nekeliama.