Pastato energinio naudingumo                       sertifikavimas                    Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai
Aukšta klasė!

Kur aptinkami ilginiai šiluminiai tilteliai?

Ilginis šilumos tiltelis - nekintamo skerspjūvio vienalytis šiluminis tiltelis, kurio ilgis kelis kartus viršija plotį. Pastatų atitvarų konstrukcijose jie būna:

- tarp pastato išorinių sienų ir pamatų;

- tarp pastato išorinių sienų ir stogo;

- apie langų angas sienose;

- apie išorinių įėjimo durų angas sienose;

- fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose;

- balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis;

- tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų;

- stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru.

Pagal STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas", A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatams jų dalims turi būti pateikti ilginių šiluminių tiltelių projektiniai sprendiniai pagal LST EN ISO 10211:2008.